Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

ELS MONT sa zaoberá dodávkou a montážou zabezpečovacích systémov od firmy Paradox. Systémy od tejto firmy patria medzi najvyspelejšie vo svojej oblasti. Ich dlhoročný a neustály vývoj posúva možnosti a kvalitu celého odvetvia napred. Vďaka rokmi preverenej vysokej kvalite patria systémy Paradox globálne medzi najpopulárnejšie.

Elektrický zabezpečovací systém detekuje a indikuje:
 • Prítomnosť narušiteľa v stráženom objekte
 • Neželaný vstup do objektu
 • Pokus o vstup do obejektu
V prípade poplachu môže poskytovať:
 • Akustickú signalizáciu
 • Optickú signalizáciu
 • Informáciu o poplachu na konkrétnom telefónnom čísle

Z čoho sa skladá elektrický zebezpečovací systém

Ústredňa

Slúži na príjem a vyhodnotenie elektrických signálov detektorov alebo tiesňových hlásičov. Pri poplachu indikuje vniknutie pomocou nainštalovaných hlásičov. Jej technické a programové vybavenie najviac ovplyvňuje celkovú úroveň.

Vybavenie ústredne určuje:
 • Množstvo pripojeiteľných detektorov
 • Množstvo a typ slučiek
 • Pripojiteľné periférie
 • Spôsob komunikácie
Ústredňa Digiplex EVO192 s inštalačnou skrinkou

Detektory

Zariadenia reagujúce na javy súvisiace na s narušením stráženého priestoru. Základným prvkom ochrany sú detektory pohybu. Pri výbere vhodného komunikátora je možná aj inštlácia ich bezdrôtových variant. Okrem detektorov pohybu sa používajú aj detektory rozbitia skla, prípadne otvorenia dverí alebo okien. Vďaka nim je možné detekovať narušiteľa už pri pokuse o vstup do stráženej oblasti.
Detektor pohuby EZS

Klávesnica

Hlavným ovládacím prvkom systému je klávesnica. Jej pozícia by mala byť blízko vstupu do chráneného objektu. Taktiež sa odporúča, aby bola umiestnená vrámci chránenej oblasti. Klávesnica je schopná ovládať systém aj samočinne. V jednom systéme je možná inštalácia aj viacerých klávesníc. Pri systémoch disponujúcim bezdrôtovým komunikátorom sa dá systém ovládať aj vreckovým diaľkovým ovládačom.
Klasická klávesnica Paradox Dotyková klávasnica Paradox Vreckový ovládač Paradox

Komunikátory

Slúžia na informovanie o narušení v stráženej oblasti. V prípade poplachu kontaktujú poverenú osobu na jej telefónnom čísle. Podľa typu komunikátora je možne zabezpečovací systém pripojiť na pult centralizovanej ochrany (PCO) policajného zboru SR.

Umožňujú:
 • Zasielanie SMS správ s uvedenou udalosťou
  • Nastavenie obsahu SMS správ pre každú udalosť
 • Telefónny hovor pri vniknutí
 • Programovanie systému pomocou SMS správ
 • Uloženie viacerých telefónnych čísel
GSM modul EZS

Napájacie zariadenia

Hlavný zdroj napájania je obsiahnutý v základnej výbave inštalačnej skrinky, v ktorej je zabezpečovací systém uložený. Okrem hlavného zdroja systém obsahuje rovnako ako pri kamerovom systéme zdroj záložný. Tento zdroj poskytuje dodávku elektriny počas výpadkov elektrickej siete.